På denna sida presenteras MH-resultat på hundar från eller ägda av Whispering Valley


Ludde - Ch Whispering Valley Enchanting Dream
Master - Ch Whispering Valley Quiz Masters Mind
Tintin - Whispering Valley TNT
Quattro - Ch Whispering Valley T-Rex
Fleur - Whispering Valley Afrodite Fleur
Camilla - Whispering Valley Eye Of The Tiger

Dreamie: Whispering Valley I'm A Dream Girl
My: Whispering Valley Doris Dolores
 
1
2
3
4
5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Ludde- Quattro Camilla- My
Tar kontakt själv eller besvararkontaktbesök
Master- Tintin- Fleur- Dreamie
Överdrivet kontakttagande,ex hoppar,gnäller, skäller
1b. KONTAKT
Samarbeta
Följer inte med trots flera försök att locka
Alt. provas inte i detta moment
Följer med motvilligt
Quattro
Följer med men är inte egagerad i test-ledaren
Dreamie- My
Följer med villigt. Egagerar sig i test-
ledaren
Ludde- Master- Tintin-Camilla- Fleur
Följer med villigt, är överdrivet egagerad i testledaren, ex. hoppar,skäller,gnäller
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker,drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
Tintin- Camilla -Quattro
Accepterar hantering.
Ludde- Fleur- Dreamie- My
Accepterar. Svarar med kontakbeteende.
Master
Accepterar. Svara med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust
Leker inte.
Quattro
Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt,blir aktiv, leker.
My
Startar snabbt, leker aktivt.
Ludde- Master- Tintin- Fleur- Camilla- Dreamie
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper inte.
Quattro
Griper inte, nosar bara på föremålet. Master Griper tveksamt eller med framtänderna.
Ludde- Fleur- Dreamie
Griper direkt med hela munnen. Tintin- Camilla - My Griper direkt, hugger förmålet i farten.
2c. LEK 1
Gripande & Dragkamp
Griper inte.
Master- Quattro
Griper tveksamt,släpper,håller men drar inte emot.
Dreamie
Griper,drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar
Tintin- Fleur
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Ludde Griper direkt med hela munnen,drar emot,rycker, alt.ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
Camilla- My
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
Ludde- Tintin- Quattro- My- Dreamie
Startar men avbryter.
Camilla
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Master
Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.
Fleur
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3b. GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
Ludde- Tintin- Quattro- Camilla- Dreamie- My
Griper inte, nosar på föremålet. Master Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Fleur
Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller förmålet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.
Ludde- Tintin- Quattro
Är uppmärksam ocj i huvudsaklugn. Enstaka aktivitetshöjningar
Master- Fleur- Dreamie- My
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efterhand.
Camilla
Växlar snabb aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momente
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten.
My
Kontroll, avbrott förekommer.
Ludde- Tintin- Dreamie
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Master- Quattro- Fleur- Camilla- My
Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Ludde- Master- Quattro- Camilla- Dreamie- My
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
Fleur
Visar enstaka(1-2)hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Master- Tintin- Quattro-
Camilla- Dreamie- My
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Ludde
Går fram till den dålda men talande figuranten.
Fleur
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Ludde- Master- Tintin- Quattro- Camilla- Dreamie- My
Leker inte men visar intresse. Leker,kan gripa försiktigt,drar inte emot.
Fleur
Griper.Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Ludde- Master- Tintin- Quattro- Camilla- Dreamie- My
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv mot figuranten.Visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Fleur
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Tintin
Hukar sig och stannar.
Quattro- Dreamie
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Ludde- Master- My
Flyr högst 5 meter.
Camilla
Flyr mer än 5 meter.
Fleur
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Ludde- Master- Quattro- Camilla- Dreamie
Visar enstaka hotbeteenden.
Tintin- Fleur
Visar flera hotbeteenden under längre tid. My Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN
Nyfikenhet .
Går fram efter det att overallen lagts ner.Alt. går inte fram.
Fleur
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Ludde- Quattro- My
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Master- Tintin- Dreamie
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Camilla
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Ludde-
Master- Quattro- Dreamie
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna
Tintin- Camilla
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen- My Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Fleur Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Ludde-Master- Tintin- Quattro- Fleur- Camilla- Dreamie- My
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Ludde- Master- Tintin- Quattro- Fleur- Dreamie
Flyr högst 5 meter.
Camilla
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
nyfikenhet
Går inte fram.
Camilla- Dreamie
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Master- Tintin- Fleur- My
Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när förarer gått halva avståndet.
Ludde
Går fram till skramlet utan hjälp.
Quattro
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Ludde- Master- Tintin- Quattro
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
Camilla
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Fleur- Dreamie- My
Båge eller temoväxling minst 2 passager utan minskad intensitet. Visa stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Master- Quattro- Fleur- Dreamie- My
Stannar up. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
Ludde- Tintin- Camilla
Stanar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden
Dreamie
Visar enstaka hotbeteenden.
Ludde- Quattro
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Master- Tintin- Fleur- Camilla- My
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. engagerar sig inte
Tittar mot spökena då och då.
Dreamie
Kontrollerar och /eller handlar mot spökena.Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan
Ludde- Tintin
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Master- Quattro- Camilla- My
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
Fleur
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Master
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Ludde- Tintin
Uppehåller sig ihuvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Camilla- My
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Quattro
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.
Fleur- Dreamie
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram.
Fleur- Dreamie
Går fram till fig. när föraren talar med fig.och lockar på hunden.
My
Går fram till fig. när föraren står bredvid.
Quattro
Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
Master- Tintin- Camilla-
Går fram till fig. utan hjälp.
Ludde
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med fig. i spökdräkt.
Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Alt. går inte fram.
Accepterar kontakten utan att besvara den.
Camilla
Besvarar kontakten från figuranten.
Ludde- Master- Tintin- Quattro- Fleur- Dreamie- My
Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot fig.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte.
Master
Leker inte men visar intresse. Startat långsamt, blir aktiv,leker.
Quattro- Dreamie
Startar snabbt, leler aktivt.
Ludde- Tintin- Camilla- Fleur- My
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b LEK 2
Gripande
Griper inte.
Master
Griper inte, nosar bara på föremålet.
Tintin
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Quattro
Griper direkt med hela munnen.
Ludde- Camilla- Fleur- Dreamie- My
Griper direkt, hugger förmålet i farten.
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Ludde- Master- Quattro
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Tintin- My
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
Camilla- Fleur
Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.
Dreamie(föraren avstår skott)