Välkommen till vår konst sida/Welcome to our art site
Här är ett urval av tavlor som Doris och Eva-Marie har målat.
Here is a selection of paintings made by Doris and Eva-Marie.

whispering.valley@telia.com

Tavlor gjorda av Doris/Paintings made by Doris